Αφυδάτωση και κατάδυση.

Daily Diver

hydration

 Tο νερό αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό του σωματικού μας βάρους και κάθε κύτταρο και ιστός εξαρτάται από αυτό. Ο λιπώδης ιστός έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό, ενώ ο μυϊκός ιστός υψηλή. Για αυτό το λόγο, και η αναλογία του νερού στο σώμα μας, μπορεί να κυμανθεί από 40% σε παχύσαρκα άτομα έως και 70% σε μυώδη. (σε ένα μέσο ενήλικα άντρα το νερό αντιστοιχεί στο 60% του σωματικού βάρους του). Κατά κύριο λόγο προσλαμβάνεται μέσω της πρόσληψης υγρών και της τροφής (90%), και ένα μικρό ποσοστό (10%) συντίθεται από το σώμα, μέσω του μηχανισμού παραγωγής ενέργειας (προϊόν της κυτταρικής οξειδωτικής φωσφορυλίωσης). Η ακριβής ποσότητα του σωματικού νερού μεταβάλλεται διαρκώς, διότι αποβάλλεται από τους πνεύμονες, το δέρμα, τους νεφρούς και το γαστρεντερικό σύστημα, διαταράσσοντας έτσι την ισορροπία υγρών-ηλεκτρολυτών του σώματος. Αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στην αποδοτική καρδιαγγειακή λειτουργία, στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, στη λίπανση των αρθρώσεων, στη…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 2.382 επιπλέον λέξεις

Advertisements

Υπολογισμοί ΝΙΤRΟΧ

Οι τύποι με παραδείγματα που χρησιμοποιούνται κατά την θεωρητική εκπαίδευση στο σχολείο NITROX DIVER

Καθορίζοντας το ποσοστό οξυγόνου στο μείγμα

Προγραμματίζουμε κατάδυση στα 35 μέτρα. Ποιό πρέπει να είναι το ποσοστό οξυγόνου ώστε η μερική πίεση Ο2 να μην υπερβεί το ΡΟ21.4;

FO2 = ΡΟ2 ÷ βάθος σε ΑΤΑ => FO2 = 1.4 ÷ 4.5ΑΤΑ = 0.31 ~ 31%

Μέγιστο Λειτουργικό Βάθος – ΜΟD

Ποιό είναι το μέγιστο βάθος που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κατάδυση έχοντας
NITROX 36 χωρίς να ξεπεράσουμε το ΡΟ2 1.4;
MOD = PO2 ÷ FO2 => ΜΟD = 1.4 ÷ 0.36= 3.8 ATA ~ 28m

Υπολογισμός Μερικής Πίεσης Οξυγόνου

Ποια η Μερική Πίεση Οξυγόνου σε βάθος 42 μέτρα και με περιεκτικότητα οξυγόνου στο μείγμα 30%;
PO2 = FO2 X βάθος σε ΑΤΑ => PO2 = 0.30 Χ 5.2ATA= 1.56

Ισοδύναμο Βάθος Αέρα – Equivalent Air Depth (EAD)

EAD = [(FN2÷0.79) x (βάθος + 10)] -10

Σε κατάδυση σε βάθος 27m με ΕΑΝx32 ποιό θα είναι το Ισοδύναμο Βάθος Αέρα;
EAD = [(0.68÷0.79) X (27+10)]-10 = 21.8m

Ισοδύναμο Ναρκωτικό Βάθος- Equivalent Narcotic Depth, END
Τύπος 1: Το οξυγόνο δεν λαμβάνεται σαν ναρκωτικό αέριο.

END = [(1 – (FHe + FO2)] ÷ 0.79 x ATA (ATA)

Παράδειγμα
Πραγματοποιούμε κατάδυση στα 50 μέτρα με μίγμα 21/35.
Ποιο θα είναι το END?
Το οξυγόνο δεν λαμβάνεται σαν ναρκωτικό αέριο
[(1 – (0.35 + 0.21)] ÷ 0.79 x 6ATA = 3.34 ATA or 23m END

Τύπος 2 Το οξυγόνο λαμβάνεται σαν ναρκωτικό αέριο.
END = (1- FΗ2) x ATA
Παράδειγμα
Πραγματοποιούμε κατάδυση στα 50 μέτρα με μείγμα 21/35.
Ποιο θα είναι το END?
0.65 Χ 6ATA = 3.9 ATA ή 29 μέτρα END