Αφυδάτωση και κατάδυση.

Daily Diver

hydration

 Tο νερό αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό του σωματικού μας βάρους και κάθε κύτταρο και ιστός εξαρτάται από αυτό. Ο λιπώδης ιστός έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό, ενώ ο μυϊκός ιστός υψηλή. Για αυτό το λόγο, και η αναλογία του νερού στο σώμα μας, μπορεί να κυμανθεί από 40% σε παχύσαρκα άτομα έως και 70% σε μυώδη. (σε ένα μέσο ενήλικα άντρα το νερό αντιστοιχεί στο 60% του σωματικού βάρους του). Κατά κύριο λόγο προσλαμβάνεται μέσω της πρόσληψης υγρών και της τροφής (90%), και ένα μικρό ποσοστό (10%) συντίθεται από το σώμα, μέσω του μηχανισμού παραγωγής ενέργειας (προϊόν της κυτταρικής οξειδωτικής φωσφορυλίωσης). Η ακριβής ποσότητα του σωματικού νερού μεταβάλλεται διαρκώς, διότι αποβάλλεται από τους πνεύμονες, το δέρμα, τους νεφρούς και το γαστρεντερικό σύστημα, διαταράσσοντας έτσι την ισορροπία υγρών-ηλεκτρολυτών του σώματος. Αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στην αποδοτική καρδιαγγειακή λειτουργία, στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, στη λίπανση των αρθρώσεων, στη…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 2.382 επιπλέον λέξεις

Advertisements

AquaTec Shop

Aquatec-shopTo νέο site του AquaTec Shop, με εξειδικευμένα προϊόντα τεχνικής κατάδυσης & προϊόντα τεχνικής υποστήριξης καθώς και  υπηρεσίες που αφορούν την επισκευή και την συντήρηση του καταδυτικού εξοπλισμού.

AquaTec Shop

Gas Blending…Video

Αποσπάσματα από τις διαδικασίες μίξης καταδυτικών αερίων για την  παρασκευή μίγματος αποσυμπίεσης O2 50%.

Σημαντικό
Η διαδικασία ανάμιξης καταδυτικών αερίων εμπεριέχει κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την ανθρώπινη ζωή. Θα πρέπει πριν πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε μετάγγιση να έχουμε λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.

To video αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί οδηγό εκπαίδευσης και δεν
αντικαθιστά την διαδικασία της πιστοποιημένης εκπαίδευσης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το PDF με θέμα:

«Σύστημα μετάγγισης καταδυτικών αερίων»

Συμπιεστότητα ήλιου κατά την μετάγγιση καταδυτικών αερίων

Η συμπιεστότητα είναι μια ιδιότητα της ύλης. Ειδικά τα αέρια παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συμπιεστότητα λόγω της ευκολίας που παρουσιάζουν στη μεταβολή θερμοκρασίας και πίεσης. Σύμφωνα με την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων  αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνουν τον όγκο τους όταν ασκούνται σε αυτά πιέσεις………

Συνέχεια

Καταδυτικά Αέρια

Βασικά χαρακτηριστικά των αερίων που χρησιμοποιούμε στην κατάδυση.

Ατμοσφαιρικός Αέρας

Η Γη περιβάλλεται από στρώμα αερίων που ονομάζουμε ατμόσφαιρα και συγκρατείται λόγω βαρύτητας. Η σύσταση της ατμόσφαιρας δεν είναι σταθερή, ποικίλει σε σύνθεση ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή (Θερμοκρασία, υψόμετρο, εκπομπές ρύπων)
Ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει άζωτο, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, νέον, αργό και άλλα αέρια σε μικρότερες ποσότητες. Η αναλογία των αερίων αυτών σε ξηρή (χωρίς υδρατμούς) ατμόσφαιρα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Σύσταση Ατμοσφαιρικού Αέρα
Αέριο Αναλογία
Άζωτο (N2) 78.084%
Οξυγόνο (O2) 20.946%
Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2) 0.033%
Αργό (Ar) 0.934%
Άλλα αέρια 0.01%

Ο ατμοσφαιρικός αέρας σαν αναπνεύσιμο αέριο δημιουργεί προβλήματα όταν γίνεται χρήση αυτού σε βάθη πέρα των 40 μέτρων. Η «ναρκωτική» επίδραση του αζώτου αλλά και η αυξημένη πυκνότητα του αερίου σαν αποτέλεσμα έχει την αύξηση του έργου της αναπνοής που οδηγεί στην μείωση ροής του αέρα στους αεραγωγούς άρα…. μη επαρκή αερισμό των πνευμόνων.

Οξυγόνο O2

Διαλυτότητα = 0.11
Ναρκωτική δράση = 0.45
Mol.βάρος = 32 g/mol

Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για την ζωή αλλά προκαλεί τοξικές αντιδράσεις όταν εισπνέεται σε μεγάλες πιέσεις. Οι περισσότεροι οργανισμοί προσλαμβάνουν οξυγόνο για την λειτουργία της κυτταρικής αναπνοής. Το οξυγόνο της ατμόσφαιρας που αναπνέουμε είναι σε μορφή μορίων. Το μόριο του Οξυγόνου αποτελείται από δύο άτομα (Ο2). Είναι το πιο διαδεδομένο χημικό στοιχείο αποτελώντας το 21% του αέρα που αναπνέουμε και το 47% w/w στο στερεό φλοιό της Γης.
Είναι απαραίτητο στοιχείο για την καύση. Δεν είναι εύφλεκτο (δεν μπορεί να καεί) αλλά έχει την ικανότητα να προκαλεί έκρηξη σε συγκεκριμένες συνθήκες.

Το οξυγόνο είναι αέριο άχρωμο, άοσμο και άγευστο.
Ανάλογα το ποσοστό οξυγόνου το περιβάλλον χαρακτηρίζεται σε:
Νορμοξικό Οξυγόνο σε ποσοστό 18% – 21%
Υπεροξικό Οξυγόνο σε ποσοστό ≥ 23%
Υπ οξικό Οξυγόνο σε ποσοστό <18%
Ανοξικό Περιβάλλον όπου απουσιάζει το Οξυγόνο

Άζωτο N2

Διαλυτότητα = 0.052
Ναρκωτική δράση = 1
Mol. βάρος = 28 g/mol

Είναι αέριο, άχρωμο, άοσμο και άγευστο.
Η συγκέντρωση του αζώτου στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι 78,084% και είναι απαραίτητο συστατικό όλων των ζωντανών οργανισμών.
Βασικός ρόλος του αζώτου μέσα στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι να διατηρεί σχετικά χαμηλή τη συγκέντρωση του οξυγόνου σε αυτή, μειώνοντας έτσι τη δραστικότητά του με αποτέλεσμα όλες οι οξειδώσεις στη φύση, η καύση και η σήψη να προχωρούν με τη γνωστή μικρή φυσική τους ταχύτητα.
Το άζωτο δεν είναι δηλητηριώδες αέριο αλλά μπορεί να προκαλέσει ασφυξία.
Το εισπνεόμενων από τον άνθρωπο άζωτο κανονικά διαλύεται ελάχιστα στο αίμα. Κάτω όμως από αυξημένη πίεση όπως στην κατάδυση η διαλυτότητά του αυξάνεται. Έτσι, με την μείωση της πίεση όπως συμβαίνει στην φάση της ανάδυσης μειώνεται η διαλυτότητα με αποτέλεσμα μέσο διαφόρων μηχανισμών και λειτουργιών την δημιουργία φυσαλίδων.

Ήλιο He

Διαλυτότητα = 0.015
Ναρκωτική δράση = 5
Mol. βάρος = 4 g/mol

Το ήλιο είναι αέριο άχρωμο, άοσμο, άγευστο και μη-τοξικό.
Είναι το πιο αδρανές χημικό στοιχείο.
Το ήλιο είναι εξαιρετικά ελαφρύ και δεν μπορεί να συγκρατηθεί από το βαρυτικό πεδίο της γης. Στην ατμόσφαιρα το βρίσκουμε μόνο σε ίχνη (5,24 ppm)
Το ήλιο είναι το μοναδικό χημικό στοιχείο που ανακαλύφθηκε πρώτα έξω από τη Γη. Έχει τη μικρότερη διαλυτότητα στο νερό από κάθε άλλο γνωστό αέριο.
Το ήλιο έχει την ιδιότητα να περνάει εύκολα πολύ λεπτά τριχοειδή αγγεία και σχισμές. Έχει τεράστια θερμική αγωγιμότητα και αυτός είναι ένας από τους λόγους που αποφεύγουμε την πλήρωση της στεγανής στολής με μίγματα που περιέχουν ήλιο.
Στη γη το ήλιο υπάρχει σε μικρές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα. Σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που φτάνουν μέχρι και το 7% ανευρίσκεται στο φυσικό αέριο από το οποίο και παράγεται με κλασματική απόσταξη. Σαν αδρανές αέριο με πολύ μικρή διαλυτότητά στο νερό χρησιμοποιείται για να μειώσει το ποσοστό του αζώτου σε καταδυτικά μίγματα.